Home

Indicatie tracheacanule

De patient met een trachea canule - Venticar

 1. Een tracheacanule is een kleine gekromde buis die uit verschillende materialen kan worden vervaardigd (zie figuur 2). De meest gangbare canules zijn van polyvinylchloride of polyurethaan. Dit type canule is thermoplastisch, dat wil zeggen stijf bij kamertemperatuur en daarom gemakkelijk in te brengen, maar zachter op lichaamstemperatuur, waardoor comfortabeler voor de patiënt
 2. De tracheacanule is een kunststof buisje dat in de luchtpijp is ingebracht, waardoor u makkelijker kunt ademen. Als u een tracheacanule heeft gekregen dan kan dit diverse oorzaken hebben, zoals moeilijk kunnen ademen, niet kunnen ophoesten van slijm of kanker in het hoofd-halsgebied. Door de tracheacanule kan het moeilijk zijn om te praten
 3. gsbuis om kunstmatig beademd te worden. Ook wel een 'tube' genoemd. Die loopt. via de mond of de neus naar de luchtpijp (trachea) toe. Als er langdurig beademt moet
 4. indicatie Extra lange tracheacanules: • Canules zijn proximaal of distaal verlengd • Met binnencanule • Bij patiënten met anatomische afwijkingen o.a. struma of acromegalie • Patiënten met grotere distale lengte • Tracoe Twist plus® • Shiley XLT
 5. 1. Uitzuigen van de luchtwegen via tracheacanule Handelingsschema Uitzuigen van de luchtwegen via tracheacanule. Doel Slijm/sputum uit de luchtwegen verwijderen. Benodigdheden Uitzuigpomp inclusief pot en slangsysteem. Uitzuigcatheter(s). Water om systeem mee door te spoelen. Wegwerphandschoenen. Werkwijze 1
 6. Een lokale infectie op de plaats waar de tracheacanule moet worden geplaatst is uiteraard ook een contra-indicatie. Relatieve contra-indicaties zijn (oncorrigeerbare) stollingsafwijkingen en het gebruik van buikligging (vanwege het risico van luxatie van de canule bij het draaien van de patiënt)
 7. g gaat lang duren. Een tracheacanule veroorzaakt

Tracheacanule - Rijnstat

 1. g. Tijdens normale ademhaling overdag loopt bij een geopende tracheacanule de in- en uitade
 2. Indicatie tracheostomie Een chirurg voert een tracheostomie uit bij chirurgie rond het strottenhoofd om normaal ademen en slikken te voorkomen. Wanneer de patiënt ter wereld komt met een erfelijke afwijking van het strottenhoofd en de luchtpijp, is een tracheostomie ook aanbevolen
 3. Bij cliënten met een tracheotomie met tracheacanule en bij cliënten met een eindstandig tracheostoma wordt het slijm ook uit de neus-, mond-, en keelholte verwijderd. Daarnaast wordt ook slijm uit de tracheacanule en de onderste luchtwegen verwijderd. Indicaties uitzuige
 4. Een tracheotomie of luchtpijpsnede is het aanbrengen van een buisje (tracheacanule) in de luchtpijp via een snede in de hals van de patiënt. De naam van deze medische ingreep is afgeleid van de Griekse woorden τραχεῖα (ἀρτηρία), tracheia (artería) (ruwe arterie, luchtpijp) en τέμνω, témnō (snijden)
 5. Bouw het gebruik van de tracheacanule geleidelijk af wanneer de indicatie voor de tracheotomie met tracheacanule is opgeheven. Doe dit door afdoppen van de canule volgens afspraak (afdopschema). Een voorwaarde voor het starten met afdoppen is dat de cliënt geen (benauwdheids)klachten heeft bij gebruik van de spreekklep

Indicaties tracheostoma. Verwachting lange beademingsduur (bijv. bij ernstige spierzwakte) Ontwennen van de beademing. Verminderd bewustzijn (GCS<7-9) en/of verminderde slik-/hoestreflex. Supraglottische luchtweg obstructie. Sputumretentie. Tube irritatie e voornaamste indicatie voor een tracheotomie is langdurige noodzaak van mechanische be- ademing.2Bijvoorbeeld vanwege ernstige spierzwakte, post- multi-orgaanfalen, Glasgow-comascore lager dan 8 en/of een sterk verminderde slik- en hoestfunctie, sterk verminderde longfunctie vóór opname of noodzaak tot reïntubatie wegens sputumretentie Invasieve beademing is een vorm van beademing waarbij de beademing via een zogenaamde tracheacanule gaat. Een tracheacanule is een buisje dat via een opening in de hals in de luchtpijp zit. De plaatsing van dit buisje gebeurt onder narcose. De opening in de hals maakt een specialist, meestal een chirurg of KNO-arts

Tracheacanule - Flevoziekenhuis Almer

3 Tracheacanule en larynx- (tracheo)stoma verzorgen De tracheacanule bestaat uit een binnen- en buitencanule. De binnencanule wordt minimaal twee maal per dag verwijderd, gereinigd en opnieuw ingebracht, zonodig de eerste vijf dagen postoperatief vaker, om indrogen van wondvocht en sputum te voorkomen De tracheacanule bestaat uit een binnen- en buitencanule. De binnencanule wordt regelmatig verwijderd, gereinigd en opnieuw ingebracht. Met een tracheotomie is een betere mondverzorging mogelijk dan met een canule door de mond. Op termijn is ook eten en drinken mogelijk, net als praten Het verzorgen van een tracheacanule mag alleen door een arts of verpleegkundige gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is. De algemene zorg rondom de tracheacanule is een risicovolle handeling. Daarom moet hiermee worden omgegaan alsof het een voorbehouden handeling is Een tracheotomie is een ingreep waarbij de arts een opening in de trachea (luchtpijp) maakt. Om de opening open te houden, brengt de arts een tracheacanule in. Indicaties voor een tracheotomie zijn: een bedreigde luchtweg, invasief bronchiaal toilet of langdurige invasieve beademing Het arrangement Trachea verzorging is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt

Theorie over tracheostoma en tracheacanule met onder andere indicaties en contra-indicaties. Voorkomen en herkennen van complicaties: zoals verstopping, cardiale en respiratoire problematiek, infectie en aspiratie, dislocatie of decanulatie, lekkage en huidproblemen Deze zogenaamde tracheacanule wordt via slangetjes verbonden met de beademingsmachine. Het plaatsen van een tracheostoma duurt ongeveer een half uur. Wanneer er sprake is van echte noodzaak zal vaak gekozen worden voor het maken van een gaatje in het strottenhoofd, een coniotomie. Hiermee kan de ademweg bij nood snel vrijgemaakt worden

Indicaties Bij cliënten met astma of COPD is in principe geen indicatie voor vernevelen aanwezig. Vernevelen via tracheacanule of tracheostoma Bij een cliënt met een tracheacanule verloopt de ademweg niet meer via neus of mond, maar via een kunstmatige luchtweg Verzorging bij tracheostomale beademing. Inleiding. Het tracheostoma dient dagelijks om reden van hygiëne gerei­nigd te worden. Meestal is rondom de tracheacanule een gaasje geplaatst waar­door slijm, dat langs de canule is gekomen, opgevangen wordt Indicaties voor blaaskatheterisatie Indicaties voor blaaskatheterisatie zijn enerzijds het onvermogen om de blaas op natuurlijke wijze te ledigen (retentie) en anderzijds het onvermogen om urine vast te houden (incontinentie). Mogelijke oorzaken van een blaasretentie zijn: Afvloedbelemmering door obstructie. Neurologische oorzaak. Medicatie De tracheacanule is een kunstmatige verbinding naar de longen en vormt daardoor de ademweg van het kind. De tracheacanule zit in het tracheostoma, dit is de opening in de hals naar de luchtpijp. Resultaat. Na het plaatsen van de tracheacanule met een luchtpijpsnede kan uw kind weer normaal ademen door de canule

Er zijn meerdere indicaties om een tracheacanule met cuff te gebruiken: - Nadat een tracheotomie is verricht, wordt altijd een canule met cuff ingebracht. Wondvocht blijft boven op de cuff staan en kan niet langs de canule naar de longen zakken. - Wanneer een zorgvrager zich steeds verslikt, zorgt een gecuffte canule ervoor dat voch tracheacanule . Als de patiënt vooruit gaat, kan hij stapsgewijs afwennen van de beademingsmachine. Tijdens de herstelperiode wordt soms een kleinere canule ingebracht. Zo kan het wondje rondom de tracheacanule alvast wat dichtgroeien. Het verwisselen van de canule is een eenvoudige handeling en nauwelijks vervelend voor de patiënt De tracheacanule ligt onder de stembanden. Beschadiging van de stembanden door slikbewegingen is daardoor onmogelijk. Nadelen. Het inbrengen vereist een operatie. Iedere operatie heeft het risico op een infectie of bloeding. De eerste dagen kan een tracheacanule irriteren of pijnlijk aanvoelen in de hals Benoemt de indicatie voor het verwisselen tracheacanule: Volgens voorschrift protocol CTBM. Dit voorschrift is afhankelijk van het type tracheacanule Gedeeltelijke of gehele verstopping van het lumen van de canule door ingedroogd slijm Wanneer er een zodanig defect aan de tracheacanule of de cuff optreedt, dat effectiev

Tracheostomás eszközök | Gyógyászati Szaküzlet És

Afdoppen tracheacanule Een cliënt kan tijdelijk een tracheacanule nodig hebben. Bouw het gebruik van de tracheacanule geleidelijk af wanneer de indicatie voor de tracheotomie met tracheacanule is opgeheven. Doe dit door afdoppen van de canule volgens afspraak (afdopschema). Ee Mensen met een tracheacanule kunnen slikproblemen hebben waarbij een logopedist betrokken wordt. Lees voor. Twitter Facebook LinkedIn E-mail Print deze pagina CWZ Hoofdgebouw Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen 024 365 76 57. CWZ Waalsprong Carbatinastraat 3 6515 GM Nijmegen 024 365 70 80. CWZ. Indicaties Indicatie voor het zwachtelen zijn: - Tegengaan van oedeem; - Tegengaan van lymfoedeem; - Trombose of het voorkomen van trombose. - Behandeling van ulcus cruris, vrijwel elke beenword geneest sneller als er compressie gegeven wordt. - Als onderdeel van compressietherapie van spataderen Problemen als gevolg van een tracheostoma Een tracheostoma is een kunstmatige opening in de luchtpijp. Een andere benaming hiervoor is luchtpijpsnede

Percutane dilaterende tracheostomie bij intensive

Wat zijn de indicaties voor een tracheotomie en een tracheostoma? Wat is het verschil tussen een tracheotomie en een tracheostoma? Hoe verzorg je een tracheacanule en hoe inspecteer je deze volgens het Vilans protocol? Hoe zuig je een tracheacanule uit? Wat zijn de indicaties en contra-indicaties voor het toedienen van zuurstof De voedingsverpleegkundigen coördineren de PEG sonde plaatsingen klinisch en poliklinisch binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zij inventariseren en stellen de indicatie tot plaatsing van de PEG sonde. Ook de patiënten weten waar zij terecht kunnen met vragen. Voeding en medicatie. tot 6 uur voor plaatsing mag er nog gegeten worde + Bevestiging tracheacanule verwisselen. Verpleegkunde niveau 4/5 + Indicatie voor zuurstof toedienen + Verschillende toedieningsvormen en verzorging + Gebruik van cilinder en het berekenen van de inhoud + Over- en onderdoseren + Complicaties + Uitzuigen mond- en keelholte + Verzorgen tracheastoma + Verzorgen tracheacanule Dossier / bijgewerkt: 27 augustus 2020. Palliatieve zorg en palliatieve sedatie. Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer beter worden. Het doel is het voorkomen en verlichten van lijden met daarbij veel aandacht voor de kwaliteit van leven

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- neus- oorheelkunde U krijgt binnenkort of heeft kortgeleden een laryngectomie gehad

Indicaties - Bloedafname voor onderzoek of voor bloedkweek. Contra-indicaties Je neemt geen bloed af in de arm: - Aan de kant waar een borstamputatie is gedaan, vanwege infectierisico; - Waar een infuus in ingebracht; - Met een shunt; - Vlakbij een geïnfecteerde plek; - In ledematen waarin trombose is geconstateerd 1 44 tracheacanule Ademen zonder obstakels Patiënten met een tracheacanule zie je op een verpleegafdeling minder vaak dan bijvoorbeeld op intensivecare- en mediumcareafdelingen. Daarom een opfrisles over canules en de verzorging daarvan. tekst Bernard Fikkers, Ton Haans, Ria Hanenberg, Pauline Stekkinger, Hanneke Kalf 1 fotografie Antoinette Borchert De voornaamste indicatie voor een. Bij de overige indicaties en farmacologische doses, kunnen corticosteroïden volgens Lareb zo nodig worden toegepast tijdens de zwangerschap. De voorkeur gaat uit naar prednis(ol)on, en hydrocortison, omdat deze middelen de placenta in mindere mate passeren dan andere corticosteroïden. Doseer het corticosteroïd zo kort en zo laag mogelijk

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen 67 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. a uitzuigkatheter in geopende verpakking b bakje sterielwater (of water uit een flink stromende kraan) c (zo nodig) steriel glijmiddel 3 Breng de zuigpomp/het uituigsysteem in gereedheid volgens de. Een uitgebreide training tracheacanule verzorgen, toedienen zuurstof en uitzuigen. 1 dagdeel praktijk met voorbereidende e-learning. Deze bijscholing gaat gegarandeerd door This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Tracheacanule verzorgen, toedienen zuurstof en uitzuigen . Een uitgebreide training tracheacanule verzorgen, toedienen zuurstof en uitzuigen. 1 dagdeel praktijk met voorbereidende e-learning. Deze bijscholing gaat gegarandeerd door Indicaties waren onder andere de aanwezigheid van een corpus alienum, difterie, laryngitis, farynxabces, tumoren et cetera.1-7 Het tracheostoma werd opgeheven zodra de aandoening was verdwenen. Sommige ziekten komen tegenwoordig in Nederland door vaccinatieprogramma's niet of vrijwel niet meer voor, zoals difterie vanaf halverwege de vorige eeuw en epiglottitis sinds een tiental jaren airstacken. (cave contra-indicaties: ernstig obstructief longlijden (COPD), zeer forse scoliose, dubbelzijdige stembandparalyse, gecuffte tracheacanule). 3. Handfunctie: Probleem / doel: Het doel van hand- en armbeleid bij patiënten met een cervicale laesie is om ondanks de verlamming na de revalidatie een zo goed mogelijk handfunctie te.

op indicatie. De ingeblazen lucht wordt over verwarmd water geleid. Filter (kunstneus) Plaats de filter op de tracheacanule bij een tracheotomie. Plaats bij een eindstandige tracheostoma de filter op de stomapleister of op de eendelige canule. Bij beademde cliënten wordt de filter in het beademingssysteem geplaatst Hoe kun je mond en keelholte uitzuigen Inleiding. Het uitzuigen van de mond of keelholte gebeurt soms in de gezondheidszorg als er een teveel aan slijm zich heeft opgehoopt in de mond of keelholte Bevestiging tracheacanule verwisselen; Verpleegkunde (niveau 4/5) Indicatie voor toedienen zuurstof; Verschillende toedieningsvormen en verzorging; Consequentie van onjuist gebruik; Uitzuigen mond-en keelholte; Verzorgen trachea stoma; Verzorgen trachea canule; Verwisselen en schoonmaken binnen canule; Bevestiging tracheacanule verwissele

Tracheostoma - UMC

Verwijderen binnencanule uit buitencanule van tweedelige tracheacanule. Schoonmaken en drogen. Terugplaatsen van de binnencanule in de buitencanule. Inspecteren en schoonmaken van de huid. Vervangen van het canulebandje en aanbrengen nieuw splitgaas. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: art De zorg voor cliënten met een tracheostoma of tracheacanule is veelomvattend en vereist de nodige kennis. In deze module komen naast indicaties voor een tracheacanule of tracheostoma de gevolgen voor het dagelijks leven van de cliënt aan bod. Er wordt hierbij uitgebreid ingegaan op de dagelijkse verzorging van de materialen, de mogelijke complicaties die kunnen [

Wanneer er geen indicatie meer is voor een gecuffte tracheacanule, wordt de tracheacanule ontcufft. Als dit geen probleem oplevert, wordt de tracheacanule vervangen door een cuffloze tracheacanule. Er zijn ook kinderen die tijdens de nacht gecufft worden beademd en overdag de cuff leeg laten - de benodigdheden, indicaties, en werkwijze bij het toedienen van zuurstof en uitzuigen van de luchtwegen te verklaren. - de veelvoorkomende verpleegkundige interventies bij een tracheacanule verzorgen, zuurstof toedienen en uitzuigen van de luchtwegen uit te voeren, daarbij gebruikmakend van passend verpleegkundige interventies Tracheacanule verzorgen. Lesdoelen: Je stelt vragen aan een ervaringsdeskundige over leven met een tracheostoma. Je benoemt indicaties (redenen) voor het aanleggen van een tracheostoma. Je legt uit welke verschillende soorten tracheostoma 's er zijn Geaccrediteerde training: PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - 5 accreditatiepunten Vanaf: € 120,00 Tijdens deze geaccrediteerde, fysieke les, wordt zeer uitgebreid de zorg rondom een PICC lijn zorg, tracheacanule zorg en zuurstoftherapie toegelicht

Tracheostomie: Nieuwe opening door hals naar luchtpijp

Via de tracheacanule kan de patiënt ademen of kunstmatig beademd worden. Benoemt de indicatie voor het verwisselen tracheacanule: Nadere informatie . Beademing in buikligging. Afdeling Special Care. 00 Beademing in buikligging Afdeling Special Care 1 In deze folder willen we u uitleg geven over beademing in buikligging tracheacanule geleidelijk af wanneer de indicatie voor de tracheotomie met tracheacanule is opgeheven. Doe dit door afdoppen van de canule volgens afspraak (afdopschema). Een voorwaarde voor het starten met afdoppen is dat de client geen (benauwdheids) klachten heef Wanneer er geen indicatie meer is voor de tracheastoma wordt de tracheacanule verwijderd. De opening in de hals wordt afgeplakt, zodat de ademhaling via de normale weg verloopt. De opening zal vrij snel dichtgroeien. In de hals blijft een klein litteken achter. Als u vragen heeft, stel deze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling VPK zorg bij zo met tracheacanule - Coggle Diagram: VPK zorg bij zo met tracheacanule

Tracheotomie - Wikipedi

Het kind met een tracheostoma, vroeger en nu; andere

Percutane Tracheostomie - Erasmus M

tracheacanule. Mechanische beademing (MB) is gebruikelijk bij ernstig zieke patiënten op IC-afdeling. Deze patiënten hebben vaak een endotracheale canule of tracheacanule nodig voor MB, wat hun vermogen om verbaal te communiceren ernstig kan beperken1. In een retrospectieve analyse van IC-patiënten werd geschat dat de helft van patiënte Deze contra-indicaties gelden niet bij zuurstofbehandeling voor palliatie (verlichting van klachten bij terminale cliënten) en aandoeningen die niet gepaard gaan met hypoxie zoals bij clusterhoofdpijn. 1 Brochure Clusterhoofdpijn. Nederlandse Vereniging van hoofdpijnpatiënten, 2007 (ingezie Mama's aan het woord. Kinderen spelen de hele dag buiten. Voetballen, rennen, touwtje springen, fietsen. Als moeder wil je de huid van je kind goed beschermen en verzorgen. 3 moeders testten Bepanthen Beschermende Zalf en maakte een filmpje

Invasieve beademing - ALS Centru

Tracheacanule - Tjongerschans ziekenhuis Heerenvee

Zorg rond tracheacanules E-nursin

Lees de 6 stappen voor reanimeren. Zie ook wat je kunt doen als je over een reanimatie wil praten en wanneer iemand niet gereanimeerd wil worden Thuisbeademing: Ons multidisciplinaire team stelt de indicatie bij kinderen, stelt de beademing in, begeleidt de beademing (klinisch, poliklinisch en transmuraal) en geeft scholing. Tracheacanule: We geven scholing en begeleiden de zorg rondom tracheacanule (buisje in de luchtpijp) bij kinderen niveau 4&5. niveau 3. 2 dagdelen v.a. 9.30 t/m 16.30 uur. v.a 15.00 uur praktijktoetsing via beoordelingsprotocollen Vilans/Nuzorg. 20: van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich van tevoren voorbereiden met het boek verpleegtechnische handelingen : Nu zorg; niveau 3 of 4 Erkent met 6 punten accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister van de V&V

Zilveren Tracheacanule set Labarre - 3 delig Deze driedelige tracheacanule set bestaat uit de volgende 3 delen: - Buitencanule - Binnencanule met 15 mm connector - Een obturator (inbrenger). Voor patiënten met een indicatie voor het dragen van een tracheacanule voor de lange termijn, adviseren wij zilveren tracheacanules aan van Labarre Op veel afdelingen is het gebruikelijk standaard de zuurstof die een patiënt krijgt toegediend, te bevochtigen. Het is echter maar de vraag of dat nodig is. Op een afdeling interne geneeskunde werk je een nieuwe collega in. 'Ik zie dat jullie bij alle patiënten die zuurstof toegediend krijgen.

Tracheotomie - editie - Nurse Academ

Uitleg voor mensen met bepaalde longziekten over thuis vernevelen Dialyse-afhankelijk geen MSR indicatie (vooralsnog= bij huidige matige druk op ziekenhuis bedden) 3. nierdialyse dialyseafhankelijk Bijzonderheden bij aanmelding Aanmeldprocedure: Ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur. Telefonisch gevolgd door schriftelijke info. Bij aanmelding info tracheacanule, O2 gebruik, infusie, voeding, sonde, TPV Indicatie van verdenking van Corona bij: en verzorging van een tracheacanule Draag een spatbril . Versie 3.0 22-11-2020 Pagina 3/5 Instructie cliënt Instrueer de cliënt, indien mogelijk, over een goede handhygiëne (wassen met water en zeep of desinfectie me

Samenvatting van de patient op de IC; - De diagnostiek - Glasgow Coma Scale - Herstel uit coma - Richtlijn Licht Taumatisch Hersenletsel - De logopedist op de IC Tracheacanule - Uitleg over de tracheacanule. - Indicaties voor een tracheacanule. - Vormen van een tracheacanule. - Stappen in de revalidatie - Vragen die je moet kunnen beantwoorden voor een toets Inclusief antwoorde Je bent hier op je plaats als je een volwassene bent met een lichamelijke en verstandelijke beperking, ademhalingsondersteuning, zowel non-invasieve beademing (neuskapbeademing) als invasieve beademing (tracheacanule beademing) en/of beperkingen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met een indicatie LG/VG verblijf PH indicator strips per 100st. verpakt voor indicatie van 0-14 op de zuurg of basisgraad. Veel gebruikt om te kijken of de neusmaagsonde goed zit Archief Voorbehouden en risicovolle handelingen In de Nederlandse gezondheidszorg wordt onder andere via wet- en regelgeving de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt. Twee van die wetten zijn de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wetten regelen de verantwoordelijkheden. De BIG rich December 2020 Actualisatie onderwerpen Heelkunde en overige handelingen Compressietherapie: wijziging in aanleggen van eerste zwachtel Bij de laatste update is er een wijziging aangebracht in het aanleggen van korte- en lange-rekzwachtels

De extra zuurstof krijgt u via een neusbril. Deze zit met een kort uiteinde van ongeveer 1 centimeter in uw neus. Via de neusbril blaast de optiflow warme, vochtige en zuurstofrijke lucht in uw neus Indicaties. Tracheotomie is een vast onderdeel geworden van het luchtwegmanagement op ntensivecareafdelingen.(1) care- en medium care- afdelingen en in mindere mate de gewone verpleegafdelingen liggen veel patiënten met een tracheacanule Het CTB bekijkt samen met u welke beademingsapparatuur- of beademingstechnieken het beste bij uw situatie passen Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie spoelen ZorgPlus 2016 Blaasspoelen met een spoelzakje via een verblijfskatheter: 1 (van 2) Blaasspoelen met een spoelzakje via een verblijfskathete Basisdekking tot 18 jaar: alleen bij bepaalde medische indicaties (m.u.v. eigen bijdrage van € 59,- per glas) Orthodontie tot 18 jr. 100%, max. € 1.500,- eenmalig Anticonceptie v.a. 21 jr. Basisdekking volledige vergoeding voor vrouwen tot 21 jaar

 • Sportzorg nl inloggen.
 • Mattie Boom New Realities.
 • Switched at birth watch online.
 • Witboek kopen.
 • American hostages.
 • Senior Finance functies.
 • Beugel elastiekjes apotheek.
 • La Redoute reviews.
 • Gele spin Nederland giftig.
 • Grenon Grana.
 • The Boondocks Season 1 watch online.
 • Gierst lidl.
 • Cohousing Leuven station.
 • Jansen Zaden.
 • Nike dri fit sokken dames.
 • Nierfunctie verbeteren kruiden.
 • Anthurium giftig voor katten.
 • Goedkope voeding pc.
 • Niet van jezelf houden oorzaak.
 • Kussensloop 70x80 HEMA.
 • Oculus Quest 2 app for PC.
 • AC/DC Realize.
 • Vandaag in Geel.
 • Bloedblaar in mond.
 • Minecraft texture pack Realistic.
 • Kaartspel Kingen downloaden.
 • BF Goodrich Mud Terrain 15 inch.
 • Harmonica songs key a.
 • Thora in het Nederlands.
 • RTV Oost gemist Radio.
 • Vacatures Ermelo.
 • Thaise rode curry groenten.
 • Nekmassage apparaat Blokker.
 • Yoga winkel Haarlem.
 • Kosmische vrouw.
 • Concealer tips.
 • Amsterdamse Waterleidingduinen honden.
 • Moving background steam.
 • Chinees restaurant Paradijs Lanklaar.
 • Stripe iDEAL.
 • Dieren Iguazu watervallen.