Home

Leegstand Groningen

Leegstandvergunning aanvragen Gemeente Groningen

 1. Wat u moet weten. Een leegstandvergunning kunt u aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U bent eigenaar van de te koop staande woning
 2. De Groningen City Club en Gemeente Groningen beraden zich op acties om verwachte leegstand in het Groningse winkelgebied op te vullen. Dagblad van het Noorden 30-12-20, 12:43 Faceboo
 3. In Groningen is de leegstand op dit moment 11,9 procent (in 2022 oplopend naar 22,4 procent), in Assen nu 18,7 (in 2022 gaat dat naar 23) en in Emmen op dit moment 18,9 procent

Groningen City Club zoekt alvast oplossingen voor

Zo gaat het in Groningen om 2.960 huizen of appartementen, en in Emmen om 1.360. In de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is de leegstand het grootst, met 5 procent van de totale. Door de coronapandemie hebben veel internationale studenten Groningen (tijdelijk) verlaten. Daarom is er voor het eerst sinds jaren sprake van leegstand van kamers bij de Stichting Studenten.

Leegstand vreet aan de binnensteden in Drenthe en Groningen

Leegstand dreigt in de binnenstad van Groningen nu winkels en horecazaken ternauwernood zaken doen. Kledingwinkels staan het meest onder druk.' In Groningen staan Veendam en Delfzijl hoog in de lijst met leegstand in kleine steden, vergelijkbaar met Zuid-Limburg: meer dan een kwart van de winkels staat leeg. In Zeeuws-Vlaanderen is Terneuzen de stad met veel leegstand. Of een gebied een krimpregio is, is dus een belangrijke verklaring voor excessieve leegstand CareX lost leegstand op door zinvol maatschappelijk gebruik. Leegstand is nergens goed voor. Tijdelijke bewoning en tijdelijke werkruimte voegen waarde toe aan de samenleving

Landelijke Monitor Leegstand 17-2-2017 02:00 Leegstandscijfers van vastgoed in Nederland, 1 januari 2015 en 1 januari 2016 . Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) een Landelijke Monitor Leegstand samengesteld Ad Hoc is één van de eerste Nederlandse leegstandbeheerders met innovatief leegstandbeheer dat rendeert! In de loop der jaren sloten wij al meer dan 100.000 bruikleenovereenkomsten af met zorgvuldig door ons geselecteerde bruikleners Antikraak en tijdelijke huurwoningen in Groningen. Interveste biedt antikraak kamers en woningen in en om de stad Groningen. Als beheerder van tijdelijk leegstaande ruimtes plaatsen wij woningzoekenden in gebouwen. Het gaat dan om gewone rijtjeshuizen, appartementen, maar ook speciale gebouwen zoals scholen, kerken, en zelfs vrijstaande boerderijtjes Als gevolg van de coronacrisis, zal de leegstand van winkels in binnensteden de komende jaren enorm toenemen. Dat voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De leegstand zal in 2022. Antwoorden. Leegstaande monumenten probleem in Groningen - Groningen - DVHN.nl www.dvhn.nl. Er moet veel intensiever worden gezocht naar bestemmingen voor opgeknapte monumenten in Groningen.Zeker als ze zijn hersteld en versterkt tegen aardbevingen.We hebben nog veel leegstaande panden.. Het aanbod van Horeca Makelaar Groningen www.hmggroningen.n

Interveste Groningen Antikraak en leegstandbeheer. Interveste is gespecialiseerd in antikraak, tijdelijke huurwoningen en tijdelijke werkruimtes. Ook in Groningen en omgeving beheert Interveste woningen, appartementen en schoolgebouwen tegen leegstand De leegstand van winkelpanden in Groningen bedraagt slechts vijf procent, en dat is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. 'Dat is een hele goede score. De leegstand in Groningen valt dus mee'. Dat zei gisteren Felix Wigman, directeur van het ruimtelijk advies- en ontwerpbureau BRO. Hij sprak tijdens een bijeenkomst in het vroegere gemeentehuis in Haren. Daar presenteerde hij de. In de provincie Groningen is de milieukwaliteit in vergelijking met veel andere delen van Nederland goed te noemen. Niettemin zetten we ons dagelijks samen met onze partners in om het milieu te verbeteren in onze provincie. Dit doen wij onder andere met vergunningverlening, toezicht en handhaving Bij Dé Vastgoedbeschermer streven we ernaar om al het leegstaande vastgoed in Nederland de beste tijdelijke invulling te geven. Daarmee beschermen wij vastgoed tegen de risico's die leegstand met zich meebrengt zoals verpaupering, diefstal, vandalisme en kraak Rapportage en tabellenset over leegstaande woningen in Nederland. De tabellenset bevat informatie over het aantal leegstaande woningen naar regio, kenmerken van de leegstaande woningen en de duur van de leegstand. De rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Etalages moeten nu nog niet worden omgebouwd tot woningen. Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf in reactie op de leegstand in het centrum van Groningen Dat blijkt uit cijfers van de Vastgoedmonitor van de gemeente Groningen. Landelijk steeg juist de leegstand op alle gebieden naar 15,7 procent, terwijl dat cijfer in Groningen daalde naar 10,6. Eind 2005 bedroeg de gemiddeld leegstand 5 procent. Dit cijfer is in elf jaar tijd verdubbeld. Eind 2016 stond gemiddeld ruim 10 procent van de winkelpanden in de provincie Groningen leeg Leegstand in het Groningen van toen Berichten in de kranten doen soms verbazen vooral als er ander nieuws tegenover staat in een later tijdperk. Recentelijk werd bekend dat de sociale woningbouw stagneert ofwel dat er minder huizen in opdracht door de diverse woningbouwverenigingen, worden gebouwd dan officieel is gepland

In Groningen en Drenthe staan bijna twee keer zoveel

Gemeente Groningen Ieder dorp in de gemeente Groningen dat te maken heeft met aardbevingsproblematiek, krijgt een eigen portaal op de site. Hier is voortaan alle actuele informatie te vinden over d Leegstand van woningen en gebouwen opsporen, registreren en aanpakken is een gemeentelijke bevoegdheid. Gemeenten hebben een ruime vrijheid om te bepalen of en hoe ze leegstand bestrijden, maar er zijn enkele basisvoorwaarden die voor alle gemeenten van het Vlaams Gewest hetzelfde zijn

Dat blijkt volgens de gemeente Groningen uit onlangs gepubliceerde informatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit gegevens van het Planbureau komt naar voren dat de leegstand in april 2016 nog 11,2 procent bedroeg CareX is een huisvester die in leegstaande gebouwen tijdelijke ateliers aanbied Door tijdelijk gebruik voorkomen we leegstand en voegen zo waarde toe aan de samenleving. Bied tijdelijk ruimte aan uiteenlopende woon en werk initiatieven.CareX is een bedrijf dat sinds 1991 opereert in Groningen en inmiddels is uitgebreid naar Friesland, Noord-Holland, Drenthe en Overijssel

Door de corona-pandemie hebben veel internationale studenten Groningen (tijdelijk) verlaten. Ook zijn er afgelopen maanden minder internationale studenten naar Groningen gekomen om hier te gaan studeren. Daarom is er voor het eerst sinds jaren sprake van leegstand van kamers bij de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) Pen stelt dat ook Groningen mogelijk één van deze gemeenten zal zijn, in navolging van de gemeente Oosterhout. De Brabantse gemeente kocht een winkelcentrum in de stad op, omdat hier veel leegstand was. De gemeente wil de bestaande winkels concentreren op een aantal plekken en de leegstaande winkels mogelijk veranderen in woningen Toch blijft structurele leegstand een zorg. Dat blijkt uit een onderzoek naar leegstaande winkelpanden In Noord-Nederland, dat is uitgevoerd in opdracht van de drie provincies. Retailagenda. Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de afgelopen periode op verschillende manieren werk gemaakt van de winkelleegstand Cijfers en feiten over winkelleegstand en overbewinkeling in de provincie Groningen De leegstand van winkelruimte in Groningen is met 50 procent gedaald ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit onlangs gepubliceerde informatie van het Planbureau voor de Leefomgeving, heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt. Waar de leegstand in april 2016 nog 11,2 procent was is dit in april 2017 met de helft gedaald, tot 5,6 procent

Handle.net. http://hdl.handle.net/11370/d49f3467-bd94-4321-81b2-d4d367b2aac Leegstand kan ook worden gerelateerd aan bevolkingskrimp. In de provincies Groningen, Zeeland en Limburg komen krimpregio's voor. Het merendeel van deze krimpgebieden heeft een hogere relatieve leegstand dan het landelijke gemiddelde

Leegstand door vertrek internationale studenten uit Groningen

In Groningen bijvoorbeeld van 11,9 procent nu naar 22,4 procent in 2022 en in Delft van minder dan 6 procent naar 11 procent. In een stad als Delft is de leegstand nu heel laag, dus daar loopt. Leegstandbeheer LEEGSTAND BIEDT VASTGOEDEIGENAREN LEGIO MOGELIJKHEDEN. Leegstand is vaak een last voor vastgoedeigenaren. Er liggen namelijk problemen op de loer zoals verval, vernieling, inbraak, brandstichting, kraak en overlast voor de omgeving Leegstand Groningse vijvers.pdf. Document. Leegstand-Groningse-vijvers.pdf PDF, 75 kb. Metadata. Publicatie datum 29 augustus 2017. Laatst gewijzigd 1 januari 2017, 00:00. Logo gemeente Groningen, terug naar home. Contact. Bezoekadres Kreupelstraat 1 9712 HW Groningen. Postadres Postbus 30026 9700 RM Groningen (050) 367 7702 griffie. Leegstand in Groningen daalt. Hoewel de vastgoedsector het nog steeds moeilijk heeft, neemt de leegstand in Groningen in alle segmenten van de markt - kantoren, bedrijfsruimte en detailhandel - af. Dat blijkt uit de Vastgoedmonitor 2014 Delfzijl - De Statenfractie van het CDA Groningen en het CDA Eemsdelta willen dat de provincie zich inspant om de leegstand aan te pakken. Onlangs maakte het Rijk in de septembercirculaires van het gemeentefonds honderd miljoen euro vrij om de herstructurering van bedrijventerreinen en winkelcentra te ondersteunen. Aangezien in verschillende delen van de provincie Groningen [

Leegstand dreigt in binnenstad van Groningen: 'Er is een

De wethouders van Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Groningen maken zich zorgen over de binnensteden, die in de eerste maanden van de crisis zwaar getroffen werden. Ze verwachten dat de huidige lockdown een nog grotere impact zal hebben, wat in snel tempo kan leiden tot meer leegstand in de binnensteden In Nederland is een overaanbod vierkante meters detailhandel. Gemiddeld ruim 9 procent van de winkelvloeroppervlakte bestemd voor detailhandel staat leeg in 2017 (peildatum 1 april). Dit percentage is vergelijkbaar met 2015. In 2016 was het een procentpunt hoger (ruim 10 procent), maar dit blijkt vrijwel volledig frictieleegstand te zijn als gevolg van het faillissement va

Leegstand in Nederland begint aan de randen - E

Beleggen in woningen. Er gaat niets boven Groningen! Dit geldt ook zeker voor de belegging van woonruimte in de stad, of u nu een studentenpand of een luxe woning in de vrije sector gaat verhuren, overal is markt voor en leegstand kennen we niet Figuur 4: Leegstand naar provincie. De ontwikkelingen naar segment De leegstand is vooral terug te vinden op de slechtere (B- en C-)locaties. Al nam op toplocaties leegstand de laatste jaren wel iets toe (en neemt deze op dit moment ook weer iets af; dit is onder andere het gevolg van het V&D-effect, waarbij sommige panden weer gevuld worden)

Home - CareX - De leegstand voorbi

De wethouder laat verder weten dat de leegstand in het winkel-wandelgebied inderdaad vorig jaar is toegenomen. We delen dus de zorgen en we houden de ontwikkelingen in de gaten. De gemeente is onder andere met de vijf andere grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen) in gesprek, evenals met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Welke soort leegstand betreft het, wat is de omvang van probleem, wat zijn oorzaken. Wat zijn plussen en minnen van de gemeente en/of het vastgoed en met welke aanpak kunnen die versterkt of opgeheven worden. Welke aanpak zou daarbij gekozen moeten worden Niet alle leegstand geeft problemen in de gemeente of valt onder de gemeentelijke verantwoorde-lijkheid. Bij de formulering van leegstandbeleid is het belangrijk de grenzen van de opgave voor de gemeente in beeld te krijgen. Om die grenzen te kunnen bepalen, is in ieder geval een analyse nodi Cosmeticaketen Rituals zal in de stad Groningen een nieuw pand betrekken. Het beteft een winkelruimte van circa 530 m² aan de Waagstraat 8-12, nabij de Herestraat en Grote Markt. Het pand maakt deel uit van een complex dat eigendom is van het CBRE Dutch Retail Fund Op zoek naar huizen in Regio Oost-Groningen? Op funda vind je momenteel 454 huizen te koop in Regio Oost-Groningen

Meldingsformulier leegstand. Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Afspraak maken. Wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak make De leegstand van de binnensteden zal in 2022 toenemen met 40 procent, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In Amsterdam stijgt de winkelleegstand naar verwachting het meest, daarna volgen Groningen, Delft en Haarlem

Landelijke Monitor Leegstand - CB

Binnenstad Groningen is booming - Veel nieuwe winkels en

Midden- en Oost-Groningen biedt zowel vertier voor jong als oud. Zo is het Doe Museum in Veendam heel geschikt voor families met kinderen, is 't Speulparadies in Beerta erg leuk om met jonge kinderen naartoe te gaan op een zonnige dag, is De Tjamme geschikt voor natuurliefhebbers en kunnen cultuurliefhebbers o.a. terecht in Vesting Bourtange Door de coronapandemie hebben veel internationale studenten Groningen (tijdelijk) verlaten. Daarom is er voor het eerst sinds jaren sprake van leegstand van kamers bij de Stichting Studenten Huisvesting (SSH). Ook zijn er afgelopen maanden minder internationale studenten naar Groningen gekomen om hier te gaan studeren De verwachting is dat de leegstand nog toeneemt. Te denken valt aan verscheidene verzorgingstehuizen en zorgvoorzieningen. Volgend bericht Economische groei Gemeente Groningen. Vorig bericht 8,7 miljoen voor onderwijshuisvesting in Groningen. Volgend bericht Economische groei Gemeente Groningen. Landelijk nieuws De leegstand concentreert zich vooral aan de randen van Nederland: Friesland, Groningen, Overijssel, Limburg en Brabant hebben een hoog leegstandspercentage van winkels

De traditionele vastgoedsector die alleen maar kijkt naar de vastgoedmarkten in de Randstad, doet zichzelf ernstig tekort. In de uithoeken van Nederland zijn pareltjes van leegstandsaanpak te vinden, zoals in de stad Groningen. Door gerichte transformatie wist Groningen de leegstand in de kantoren, bedrijfsruimte en detailhandel in korte tijd aanzienlijk terug te brengen In Winschoten (gemeente Oldambt) daalde het aantal leegstaande panden in twee jaar tijd van 91 naar 54. Dat is knap voor een stad in Oost-Groningen, een gebied dat veel last heeft van krimp. Volgens wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) komt dat door de inzet van een leegstandverordening

De leegstand qua winkelpanden is op dit moment namelijk extreem laag, zei Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club bij de bijeenkomst. Hoop nieuwe winkels in 2017 Dat is natuurlijk goed nieuws voor shoppend Groningen De onderzoekers verwachten dat grote steden de hardste klappen krijgen. Zo stijgt de winkelleegstand het hardst in Amsterdam, Groningen, Delft en Haarlem. Die steden zijn veelal afhankelijk van toeristen en dagjesmensen en die blijven nu weg. In Amsterdam neemt de leegstand naar verwachting met ruim 150 procent toe tot een totaal van 14,6 procent Dit loket, onderdeel van Libau, is het meldpunt voor leegstand en herbestemming in Groningen, maar ook het aanspreekpunt voor het subsidieprogramma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Bij het Loket Herbestemming melden zich regelmatig ondernemers, organisaties en particulieren op zoek naar een monumentaal pand of op zoek naar een nieuwe functie voor hun pand

Ingenieursbureau Dijkhuis » Nieuws

Correctie (27 februari 2019): In een eerdere versie van dit stuk werd Groningen 295.964 vierkante kilometer groot genoemd. Dit is een factor honderd te hoog. Juist is: 2.960 vierkante kilometer Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta De stad Groningen is een broedplaats voor ondernemers. Met veel ruimte is het aantrekkelijk voor zowel start-ups als multinationals. Door de ruim 60.000 studenten houden de stad jong en zorgen voor een aanwas aan talent In Groningen zijn sterke landbouwbedrijven gevestigd en is er ruimte voor groei. Deze ruimte is in Limburg afwezig, maar in Limburg kan het landschap een aantrekkende werking hebben op toekomstige bewoners. Er zijn weinig one-size-fits-all oplossingen beschikbaar. Een van de strategieën die wel toepasbaar is in veel situaties, is. Leegstand in winkelstraat neemt in Groningen af en in Drenthe toe. GRONINGEN/ASSEN - De winkelleegstand in Groningen is in 2015 licht afgenomen. In Drenthe is sprake van een stijging, meldt detailhandelonderzoeker Locatus. Volgens Locatus bedroeg de leegstand per 1 januari landelijk gemiddeld 7,4 procent

'Leegstand winkels door zuinige ouderen' - L1

In dat geval loopt de leegstand snel op en komt in 2025 uit op ruim 16%. Groningen, Breda, Zwolle, Leeuwarden, Hilversum, Apeldoorn, Tilburg en Leiden valt de schade mee. Ze hebben een sterke regionale aantrekkingskracht en zijn beter bestand tegen een crisis Alles aan leegstand meer dan deze 4% kan worden aangeduid als verborgen leegstand of overmaat. Dat meewegend komt de overmaat uit op 3,87% (zie Figuur 1). Scholen kennen grofweg twee manieren om met deze (extra) ruimte om te gaan Leegstand winkelpanden blijft stijgen: in 2022 toename van 40 procent . In Amsterdam stijgt de winkelleegstand naar verwachting het meest, daarna volgen Groningen, Delft en Haarlem Winkelleegstand: crisis of kansrijk? Vorige week werd Statenlid Geert Kamminga geïnterviewd over de leegstand in de binnenstad van Groningen. Twee vwo-leerlingen van het dr. Nassau college uit Assen vroegen Geert naar mogelijke oorzaken van de leegstand, wat de overheid daartegen kan doen en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn

Ad Hoc - Ad Ho

CareX Groningen, Groningen. 1.055 vind-ik-leuks · 1 personen praten hierover · 5 waren hier. CareX stelt zich ten doel om leegstand te vervangen door maatschappelijk, zinvol gebruik. Leegstand is.. Leegstand en transfomatie in Breda De vastgoedwereld is fundamenteel veranderd. Inmiddels hebben de huurders en kopers de panden voor het uitzoeken: Groningen of Limburg, onze adviseur komt graag langs bij u om u te . Vergelijkbare zoekopdrachten voor leegstaande panden breda. leegstaande panden. Dat de leegstand toeneemt, heeft onder andere te maken met de coronacrisis. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht wat de gevolgen van de crisis zijn op de binnenstad van verschillende steden. Vooral Amsterdam, Groningen en Delft worden hard getroffen, maar ook Dordrecht krijgt een flinke klap

Er gaat niets boven Groningen? – Lisanne RuijgrokAnalyse over leegstand in het centrum van Assen: de'Leegstand kantoren daalt, maar blijft structureel hoog

De leegstand van winkels in Nederland is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen van 6,9 naar 7,3 procent. Vooral in de provincies Zeeland, Groningen en Limburg staan veel panden leeg. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van Locatus. Het is echter niet overal kommer en kwel De leegstand in de Utrechtse binnenstad neemt toe. Althans, Wonen Boven Winkels is in diverse steden zoals Amsterdam en Groningen een succesvol project geweest. Utrecht heeft er helaas nooit een poging toe gedaan. Bromsnor. 21/9/2020 - 8:05. Bromsnor ziet allemaal leuke kantoortjes voor flexwerkers en zzp'ers Groningen City Monitor is mede mogelijk gemaakt door het verenigde bedrijfsleven, Gemeente Groningen & Marketing Groningen Website door G2K Creative Agenc De leegstand in de Nederlandse winkelstraten is afgenomen tot 6,8%. Dat kwam echter niet door nieuwe winkelopeningen. De gaten worden vooral gevuld door ombouw naar woningen en horecazaken Leegstand van panden komt helaas vaak voor. Tijdens de leegstand kunnen diverse kosten worden gemaakt, zoals instandhoudingskosten. Het is voordelig als de btw op deze kosten aftrekbaar is. Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat dat bij een leegstaand kantoorpand in bepaalde situaties het geval is

 • Canon EOS 1100D Full frame.
 • Netflix stock forecast.
 • Als de olifanten vechten leeftijd.
 • QR code Excel VBA.
 • Seroom behandeling.
 • Shakura Energy drink kopen.
 • Gamma hogedrukreiniger hdr2 150 s handleiding.
 • Feniks Midden Oosten antwoorden.
 • The Essays of Warren Buffett.
 • Simon Webbe No Worries.
 • Madelief kindercasting.
 • ACV Oostkamp.
 • Game background Music.
 • Kleine Munsterlander pups.
 • Zomertype kleding kopen.
 • Nagels cavia krom.
 • Gevolgen delier lange termijn.
 • Prairie stijl.
 • Madame tussaud Amsterdam drukte.
 • Kwantumfysica en spiritualiteit.
 • Antoniem intramuraal.
 • Bed en Breakfast De Raaphorst.
 • Website gemaakt met WordPress.
 • Cornus kousa chinensis snoeien.
 • Munchkin 2.
 • Uncharted 5 PS4.
 • Squier Affinity Stratocaster.
 • Nikkei realtime.
 • Greek tree.
 • Wanneer Sedum scheuren.
 • Duet André Hazes Sorry.
 • Eltener Butternacht.
 • Lijst 70x100.
 • Ella Leyers Dorien Leyers.
 • Arezzo parkeren.
 • Interne harde schijf 1TB.
 • Bromvlieg.
 • Professionele hondenkammen.
 • Bsit zonder abonnement.
 • QS World University Rankings.
 • Lens 70 200 f2 8 Canon.